data['user_id']; $dittNavn = $user->data['username']; $spillID = $_GET["spillID"]; $find = mysql_query("SELECT * FROM spill_omtaler where id = '$spillID' AND public = 'ja'",$db); $antf = mysql_num_rows($find); if ($antf=="0") { Header("Location: http://www.spillarkivet.no"); Exit; } $result = mysql_query("SELECT * FROM spill_omtaler where id = '$spillID' AND public = 'ja'",$db); while ($obj = mysql_fetch_object($result)) { $id = $spillID; $antkom = $obj->antkom; $tittel=$obj->tittel; $konklusjon=$obj->konklusjon; $anmeldelsen=$obj->anmeldelsen; $spillkar=$obj->spillkar; $antspillere=$obj->antspillere; $konsoll=$obj->konsoll; $plattformer=$obj->plattformer; $utgiver=$obj->utgiver; $prodaar=$obj->prodaar; $skribent=$obj->skribent; $samletkar=$obj->samletkar; $grafikkbeskr=$obj->grafikkbeskr; $grafikkar=$obj->grafikkar; $lydbeskr=$obj->lydbeskr; $lydkar=$obj->lydkar; $karakter=$obj->karakter; $inntrykkbeskr=$obj->inntrykkbeskr; $inntrykkar=$obj->inntrykkar; $spillbarbeskr=$obj->spillbarbeskr; $spillbarkar=$obj->spillbarkar; $timestamp=$obj->timestamp; $oldid=$obj->gammelid; $timestamp=$obj->timestamp; $utvikler=$obj->utvikler; $teaser=$obj->teaser; $teller=$obj->teller; $originaltittel=$obj->originaltittel; $pluss=$obj->pluss; $minus=$obj->minus; $link=$obj->link; $dato=$obj->dato; $release=$obj->release; $bildekilde=$obj->bildekilde; $rattpedaler=$obj->rattpedaler; $widescreen=$obj->widescreen; $hdtv=$obj->hdtv; $cooponline=$obj->cooponline; $coopoffline=$obj->coopoffline; $bredband=$obj->bredband; $totalkar=$obj->totalkar; } mysql_query("UPDATE spill_omtaler SET teller = '$teller'+1 where id='$spillID'"); $from = $_POST["from"]; $tomail = $_POST["tomail"]; $skjema = $_POST["skjema"]; $sendt = $_POST["sendt"]; if (isset($skjema) && isset($tomail)) { $subject = "Sjekk ".$tittel."-omtale"; $body = "Hei!

Har du sett omtalen av $tittel på Spillarkivet.no? Tenkte den var noe du burde få med deg:

"; $body .= "".nl2br($konklusjon)."

"; $body .= "Les hele omtalen på http://www.spillarkivet.no/omtale.php?spillID=$spillID

"; $body .= "Med vennelig hilsen
$from

"; $body .= "-------------------------------------------------------
"; $body .= "Du mottar denne e-postmeldingen fordi en bekjent har
"; $body .= "tipset deg via Spillarkivet sine nettsider.
"; $body .= "http://www.spillarkivet.no/
"; $body .= "-------------------------------------------------------
"; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n"; $headers .= 'To: <'.$tomail.'>' . "\r\n"; $headers .= 'From: ' . "\r\n"; mail($tomail, $subject, $body . "", $headers); } ?> OMTALE: <? echo "$tittel ($konsoll)"; ?>
"; $path = "images/largeshots/$spillID"; if (file_exists($path.".1.jpg")) { $image = $path.".1.jpg"; echo "
"; } else { echo "
"; } echo "
"; echo "
"; echo "$tittel
"; echo "$konsoll"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; $writer = mysql_query("select spill_omtaler.skribent, fulltnavn, brukergruppe, adresse from skribenter right join spill_omtaler on spill_omtaler.skribent=skribenter.id where skribent='$skribent' LIMIT 1",$db); while ($object = mysql_fetch_object($writer)) { $name=$object->fulltnavn; $email=$object->adresse; $brukergruppe=$object->brukergruppe; } if ($brukergruppe == '3') { $spiltAv = "$name"; } else { $spiltAv = "$name"; } // Viser hvem som har skrevet omtalen echo "Spilt av $spiltAv - ".strftime("%d. %B %Y, kl. %R",$timestamp).""; if ($user->data['user_id'] == '2') { echo " - [$teller]"; } echo "
"; echo "
"; // Lar brukerne dele nyheten på Facebook.com echo "Del på Facebook    "; // Lar brukerne legge ut artikkelen på Kudos.no //echo "    "; // Lenke til Tips en venn echo " Tips en venn    "; // Lenke til kommentarene $count = mysql_query("SELECT * FROM spill_omtalekommentarer WHERE spillid = '$spillID'",$db); $antkom = mysql_num_rows($count); if ($antkom == 0) { echo " Kommentarer ($antkom)    "; } if ($antkom > 0) { echo " Kommentarer ($antkom)"; } echo "
"; echo "
"; // Innledning echo "
".nl2br($anmeldelsen)."
"; if (!file_exists($path.".2.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".2.jpg"; echo "
"; } // Førsteinntrykk if($spillID > 1255522964) { } else { echo "
Førsteinntrykk : $inntrykkar
"; } echo "
".nl2br($inntrykkbeskr)."
"; if (!file_exists($path.".3.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".3.jpg"; echo "
"; } // Spillbarhet if($spillID > 1255522964) { } else { echo "
Spillbarhet : $spillbarkar
"; } echo "
".nl2br($spillbarbeskr)."
"; if (!file_exists($path.".4.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".4.jpg"; echo "
"; } // Grafikk if($spillID > 1255522964) { } else { echo "
Grafikk : $grafikkar
"; } echo "
".nl2br($grafikkbeskr)."
"; if (!file_exists($path.".5.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".5.jpg"; echo "
"; } // Lyd if($spillID > 1255522964) { } else { echo "
Lyd : $lydkar
"; } echo "
".nl2br($lydbeskr)."
"; if (!file_exists($path.".6.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".6.jpg"; echo "
"; } // Konklusjon if($spillID > 1255522964) { } else { echo "
Konklusjon : $karakter
"; } echo "
".nl2br($konklusjon)."
"; echo "
".$karakter."/10
"; if (!file_exists($path.".7.jpg")) { echo ""; } else { $image = $path.".7.jpg"; echo "
"; } echo "
"; echo "
"; // Tips en venn echo "
"; echo "
Tips en venn
"; echo "
"; echo "
"; if (isset($sendt)) { echo "
$from har sendt et tips til $tomail

Send flere tips"; } else { echo "
"; echo "
Ditt navn:
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
Din venns e-postadresse:
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; echo "
"; echo "
"; // Henter kommentarer include "inc/kommentarer.php"; ?>
Karakterer
"; if ($konsoll == 'Xbox 360') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PlayStation 3') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Wii') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Sony PSP') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Nintendo DS') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PC') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Xbox') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PlayStation 2') { echo "
"; } if ($konsoll == 'GameCube') { echo "
"; } echo "timestamp\">
"; echo "
"; ?>
/10
Førsteinntrykk

Spillbarhet

Grafikk

Lyd

Lesernes dom

howmany; } if ($antallStemmer == '0') { echo "Ingen har stemt

"; } else { $snitt = round(($totalt/$antallStemmer),1); if ($antallStemmer == '1') { echo "$snitt etter $antallStemmer stemme

"; } if ($antallStemmer > '1') { echo "$snitt etter $antallStemmer stemmer

"; } } mysql_query("UPDATE spill_omtaler SET lesernesdom = '$snitt', antstemmer = '$antallStemmer' WHERE id = '$spillID'"); $stemt = 'nei'; $dinStemme = mysql_query("SELECT karakter FROM spill_stemmer where spillID = '$spillID' AND brukerid = '$dinID'",$db); while ($object = mysql_fetch_object($dinStemme)) { $karakter = $object->karakter; echo "Du har gitt dette spillet $karakter
"; $stemt = 'ja'; } if ($stemt == 'nei' && $dinID != '1') { echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo "
"; } if ($dinID == '1') { echo "Du må være medlem for å kunne stemme"; } ?>
Detaljer
Utgiver
Utvikler
Plattform
Også ute på
0) { ?>
Lanseringsdato
Antall spillere
Ratt/pedaler
Co-op online
Co-op offline
Online
Sjanger(e)
sjanger)."\">$obj->sjanger
"; } ?>
Pluss
Minus
Skjermbilder
\"$tittel"; } $i++; } ?>
Andre -omtaler
konklusjon", 0, 200); $konsoll = $obj->konsoll; $path = "images/smallshots"; $image = "images/covere/".$obj->id.".jpg"; $image1 = $path."/".$obj->id.".1.jpg"; $image2 = $path."/".$obj->id.".2.jpg"; echo "
timestamp\">$obj->tittel ($obj->konsoll)
"; echo "
"; if ($konsoll == 'Xbox 360') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PlayStation 3') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Wii') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Sony PSP') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Nintendo DS') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PC') { echo "
"; } if ($konsoll == 'Xbox') { echo "
"; } if ($konsoll == 'PlayStation 2') { echo "
"; } if ($konsoll == 'GameCube') { echo "
"; } echo "timestamp\">
"; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo "

"; } ?>