teller; $overskrift = $obj->overskrift; $ingress = $obj->ingress; $konsoll = $obj->konsoll; $type = $obj->type; $omtaleTittel = $obj->tekst; } if ($konsoll == 'Konkurranse' && $type == 'artikkel') { header ("Location: http://www.spillarkivet.no/julekalender.php"); exit; } if (!$overskrift) { header ("Location: http://www.spillarkivet.no/"); exit; } if ($type == 'omtale') { header ("Location: http://www.spillarkivet.no/omtale.php?spillID=$omtaleTittel"); exit; } else { mysql_query("UPDATE spill_nyheter SET teller = '$teller'+1 where id='$nid'",$db); } $from = $_POST["from"]; $tomail = $_POST["tomail"]; $skjema = $_POST["skjema"]; $sendt = $_POST["sendt"]; if ($tomail == '') { $sendt = ''; } if ($tomail != '') { if ($type == 'nyhet') { $subject = "$overskrift ($konsoll)"; }; if ($type == 'artikkel') { $subject = "$overskrift ($konsoll)"; }; if ($type == 'nyhet') { $body = "Hei!

Har du sett nyheten på Spillarkivet.no? Tenkte den var noe du burde få med deg:

"; } if ($type == 'artikkel') { $body = "Hei!

Har du sett artikkelen på Spillarkivet.no? Tenkte den var noe du burde få med deg:

"; } $body .= "".nl2br($ingress)."

"; $body .= "Les hele på http://www.spillarkivet.no/nyhet.php?nid=$nid

"; $body .= "Med vennelig hilsen
$from

"; $body .= "-------------------------------------------------------
"; $body .= "Du mottar denne e-postmeldingen fordi en bekjent har
"; $body .= "tipset deg via Spillarkivet sine nettsider
"; $body .= "www.spillarkivet.no
"; $body .= "-------------------------------------------------------
"; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n"; $headers .= 'To: <'.$tomail.'>' . "\r\n"; $headers .= 'From: ' . "\r\n"; mail($tomail, $subject, $body . "", $headers); } ?> NYHET: <? echo "$overskrift ($konsoll)"; ?>
skribent; $oppdatert = $obj->oppdatert; $dato = $obj->dato; $nid = $obj->id; echo "
"; if ($type == 'nyhet') { $path = "images/news"; } if ($type == 'artikkel') { $path = "images/artikkel"; } if (file_exists($path."/".$nid.".jpg")) { $image = $path."/".$nid.".jpg"; echo "
"; } else { echo "
"; } echo "
"; echo "
"; echo "$obj->overskrift
"; echo "$obj->konsoll
"; echo "$obj->ingress"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; { $writer = mysql_query("select spill_nyheter.skribent, fulltnavn, adresse from skribenter right join spill_nyheter on spill_nyheter.skribent=skribenter.id where skribent='$skribent' LIMIT 1",$db); while ($object = mysql_fetch_object($writer)) { $name=$object->fulltnavn; $email=$object->adresse; } } echo "Skrevet av $name - ".strftime("%d. %B %Y, kl. %R",$dato).""; if ($user->data['user_id'] == '2') { echo " - [Lest: $teller]"; } echo "
"; echo "
"; // Lar brukerne dele nyheten på Facebook.com ?> Del på Facebook   overskrift%21&url=http://www.spillarkivet.no/nyhet.php?nid=$nid&type=nyhet&tag=spillarkivet.no%2C+spill%2C+$obj->konsoll&beskrivelse=$obj->ingress&type=nyhet&kategori=spill\">    "; // Lenke til Tips en venn echo " Tips en venn    "; // Lenke til kommentarene if ($type == 'nyhet') { $count = mysql_query("SELECT * FROM spill_nyhetkommentarer WHERE nyhetid = '$nid'",$db); } if ($type == 'artikkel') { $count = mysql_query("SELECT * FROM spill_artikkelkommentarer WHERE nyhetid = '$nid'",$db); } $antkom = mysql_num_rows($count); if ($antkom == 0) { echo " Kommentarer ($antkom)    "; } if ($antkom > 0) { echo " Kommentarer ($antkom)    "; } echo "
"; echo "
"; echo "".nl2br($obj->tekst).""; echo "
"; echo "
"; ?>
"; echo "
Tags : "; if ($obj->tag1 != "") { echo "tag1&sok=tags\">$obj->tag1"; } if ($obj->tag2 != "") { echo " tag2&sok=tags\">$obj->tag2"; } if ($obj->tag3 != "") { echo " tag3&sok=tags\">$obj->tag3"; } if ($obj->tag4 != "") { echo " tag4&sok=tags\">$obj->tag4"; } if ($obj->tag5 != "") { echo " tag5&sok=tags\">$obj->tag5"; } echo "
"; echo "
"; // FLERE BILDER START echo "
"; if ($type == 'nyhet') { $path = "images/sma/"; $bigPath = "images/store/"; } if ($type == 'artikkel') { $path = "images/artikkel/sma/"; $bigPath = "images/artikkel/store/"; } if (file_exists($path."".$nid.".1.jpg")) { echo "
Flere bilder
"; echo "
"; } $i = 1; while ($i <= 20) { if (!file_exists($path."".$nid.".".$i.".jpg")) { echo ""; } else { $image = $path."".$nid.".".$i.".jpg"; $bigImage = $bigPath."".$nid.".".$i.".jpg"; echo "overskrift - $obj->ingress\" href=\"$bigImage\">\"Klikk"; } $i++; } if (file_exists($path."".$nid.".1.jpg")) { echo "
"; } echo "
"; // TIPS EN VENN echo "
"; echo "
Tips en venn
"; echo "
"; echo "
"; if ($sendt) { echo "
$from har sendt et tips til $tomail

Send flere tips"; } else { echo "
"; echo "
Ditt navn:
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
Din venns e-postadresse:
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; echo "
"; echo "
"; // Legger til kommentarer include "inc/kommentarer.php"; } ?>
type; $rest = substr("$obj->ingress", 0, 100); if ($type == 'nyhet') { $path = "images/news"; } if ($type == 'artikkel') { $path = "images/artikkel"; } if (file_exists($path."/".$obj->id.".jpg")) { $image = $path."/".$obj->id.".jpg"; echo "id&type=nyhet\">\"$obj-overskrift\" title=\"$obj->overskrift\" border=\"0\">
"; } echo "id&type=nyhet\">$obj->overskrift
"; echo "$rest...(".strftime("%d.%m.%y",$obj->dato).")
"; echo "id&type=nyhet\">Les saken...

"; } ?>